Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-24, har följande policy upprättats för Victorsson Poultry AB.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning (EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation – GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, avtal samt kundkrav.

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera, utveckla eller anta nya policys. Vår aktuella integritetspolicy finns på vår hemsida, www.fricweld.se.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare. Det kan exempelvis vara ditt namn, e-postadress eller ditt telefonnummer.

De personuppgiftsbehandlingar som görs beror på vilken relation vi har till dig. Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning en sådan behandling är nödvändig för verksamheten eller enligt nedan.

Anställda
Vi behandlar dina personuppgifter för nedanstående ändamål.

  • Rekrytering, administration av din ansökan.
  • För att administrera anställningsförhållandet och kunna kontakta dig under anställningen. Inkluderat kontakter via telefon, e-post och social media.
  • Hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, tvister och reklamationsärenden mot dig eller Victorsson Poultry AB eller för att kunna uppfylla övriga rättsliga skyldigheter mm.
  • Din information kan komma att användas i marknadsföring.

Kunder, leverantörer och potentiella kunder/leverantörer

Vi behandlar dina personuppgifter för nedanstående ändamål.

  • För att kunna erbjuda och leverera tjänster och produkter
  • För att möjliggöra framtida affärsrelationer
  • För att kunna administrera, hålla kontakt och för att fullgöra förpliktelser mellan parterna. Inkluderat kontakter via telefon, e-post och social media.
  • För att hantera eventuella tvister och reklamationsärenden etc.
  • För att kunna köpa en vara eller tjänst och kunna kontakta leverantören vid frågor mm

Kategorier av personuppgifter samt rättslig grund
Nedan framgår de kategorier av personuppgifter som insamlas och behandlas och vilken rättslig grund som finns för hanteringen av personuppgiften.

Anställda
Utöver de personuppgifter som anställd lämnat till oss vid rekrytering behandlas även personuppgifter för ändamålet att administrera anställningsförhållandet baserat på anställningsavtalet. Detta avser bland annat löne- och kontouppgifter. Samt i övrigt tillkommande uppgifter som hanteras i ett anställningsförhållande. Även övrigt förekommande personuppgifter som krävs för att kunna fullgöra lönehantering till anställd.

Victorsson Poultry AB kan också behöva hantera känsliga uppgifter för att uppfylla skyldigheterna som arbetsgivare. Detta omfattar exempelvis hälsouppgifter, uppgifter om krav om införsel. Dessutom förekommer även en rättslig skyldighet att överföra personuppgifter till olika myndigheter mm.

Kunder, leverantörer och potentiella kunder/leverantörer
Victorsson Poultry AB behandlar personuppgifter om anställda hos kund, leverantör och potentiella kunder/leverantörer. Hanteringen sker i enlighet med denna Integritetspolicy. Kategorier av personuppgifter som behandlas är förutom faktureringsuppgifter även kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter avseende kunder och leverantörer omfattar namn, adress, e-post, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla och följa upp tjänsten alternativt för att säkerställa bra leveranser och möjliggöra framtida affärsrelationer. Kontaktuppgifterna behövs för befintliga relationer för att kunna upprätthålla förpliktelser enligt avtal. Gällande potentiella kunder och leverantörer är detta en intresseavvägning då det ligger i Victorsson Poultry AB:s verksamhet att kunna presentera varor och tjänster för framtida affärsrelationer. Integritetspolicyn omfattas även för personuppgifter som används för att kunna uppfylla kundkrav.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Förutom de uppgifter du tillhandahåller oss direkt får vi också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar, kan givetvis även vara anonyma enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om var du hittar vår Integritetspolicy.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har IT-policy för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt kundkrav, lagar och avtal.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Ansvar
Victorsson Poultry AB (556189-6142) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa. Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig och även rätt att bli raderad om det inte finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. För att komma i kontakt med oss maila till info@victorssonpoultry.se.

Anställda har rätt att vända sig till Datainspektionen med klagomål avseende behandlingen av deras personuppgifter.

Datainsamling på vår hemsida

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy.

Observera att data överförs via internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan bli föremål för säkerhetsbrott. Komplett skydd av din data från tillträde av tredje part är inte möjligt.

Cookies
Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte datorn och innehåller inte några virus. Cookies hjälper göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.  De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies ligger kvar i minnet på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen nästa gång.  Du kan konfigurera din webbläsare för att informera dig om användning av cookies så att du kan bestämma på grundval av fall om att acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan webbläsaren konfigureras att acceptera cookies automatiskt under vissa förutsättningar, eller alltid avvisa dem eller ta bort cookies automatiskt när du stänger din webbläsare. Inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.Cookies som är nödvändiga för att möjliggöra elektronisk kommunikation eller att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (till exempel kundvagnen) lagras enligt Art. 6 punkt 1, bokstaven f BNPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av cookies för att säkerställa en optimerad service som är fria från tekniska fel. Där andra cookies (såsom de som används för att analysera dina sökmönster) lagras också, kommer de att behandlas separat i denna sekretesspolicy.

Sociala medier

Dela innehåll via plugins (Facebook, Google + 1, Twitter, etc.)
Innehållet på våra webbplatser kan delas på andra sociala nätverk som Facebook, Twitter eller Google +. Denna webbplats använder eRecht24 säker delning verktyget. Detta verktyg upprättar direktkontakt mellan nätverk och användaren endast när användaren klickar på motsvarande knapp.

ERecht24 säker delning verktyget överför inte automatiskt användardata till operatörerna av dessa plattformar. Om användare är inloggad i en eller flera av sociala nätverk, liknande, + 1, och dela knappar för Facebook, Google + 1, Twitter, etc. kommer att visa ett informationsfönster där användaren kan redigera texten innan den skickas.

Våra användare kan dela innehållet i denna webbplats på sociala nätverk utan att deras leverantörer skapa profiler av användarnas sökmönster.

Facebook-plugins (gilla & dela knappar)
Vår hemsida innehåller plugins för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker sätt, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plugins kan identifieras genom Facebook logotyp eller gilla-knappen på vår hemsida. För en översikt över Facebook-plugins, se https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

När du besöker vår hemsida, en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern är etablerad via plugin. Detta gör Facebook för att få informationen att du besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på knappen Facebook Like medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta tillåter Facebook att associera besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Observera att operatören av denna webbplats, vi har ingen kunskap om innehållet i de uppgifter som överförts till Facebook eller av hur Facebook använder dessa data. För mer information, se Facebooks sekretesspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php .

Om du inte vill att Facebook associera ditt besök på vår webbplats med ditt Facebook-konto, vänligen logga ut från ditt Facebook-konto.

LinkedIn plugin
Vår webbplats använder funktioner från nätverket LinkedIn. Tjänsten tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin  Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Varje gång någon av våra sidor som innehåller LinkedIn funktioner nås, din webbläsare upprättar en direktanslutning till LinkedIn servrar. LinkedIn är informerade att du besökt våra webbsidor från din IP-adress. Om du använder LinkedIn ”rekommendera”-knappen och har loggat in på ditt LinkedIn-konto, är det möjligt för LinkedIn att associera ditt besök på vår webbplats med din användare konto Observera att operatören av denna webbplats, vi har ingen kunskap om innehållet i data tr ansmitted till LinkedIn eller hur dessa data används i LinkedIn.

För mer information, vänligen se LinkedIns sekretesspolicy på www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy .

Webbläsarens plugin
Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i webbläsaren. Vi vill dock påpeka att om du gör det kan innebära att du inte kommer att kunna uppleva av alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att de data som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google, och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att nedladda och installera insticksmodulen webbläsare finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Plugins och verktyg

YouTube
Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Operatören av sidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker någon av våra sidor med en YouTube plugin, upprättas en anslutning till YouTube-servrar. YouTube servern är informerade om vilka av våra sidor som du besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto, kan YouTube du koppla ditt surfande direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att göra vår hemsida tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med Art. 6 (1) f BNPR.

Ytterligare information om hantering av användardata kan hittas i sekretesspolicyn på YouTube under https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy .

Google Maps
Denna webbplats använder tjänsten Google Maps Karta via ett API. Denna tjänst drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda Google Maps, är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information är vanligtvis överförs till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har ingen påverkan på denna dataöverföring.

Användning av Google Maps är av intresse för att göra vår hemsida tilltalande och för att underlätta placeringen av placerar specificerat av oss på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med Art. 6 (1) f BNPR.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i sekretesspolicyn för Google på https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy/ .