Om oss

Det här är Victorsson

Vi erbjuder bästa möjliga äggproduktionssystem för hönan, ägget, producenten och konsumenten

I över 35 år har Victorsson Poultry AB försett äggproducenter med produktionsanläggningar, alltsedan företaget startade 1977. Vi kunde som första leverantör i Europa presentera en burmodell som motsvarade de skärpta EU direktiven. Det första systemet installerades 1998. Victorsson Poultry AB är än i dag den främsta leverantören av äggproduktionssystem i Norden.

Victorsson Poultry AB tillverkar och levererar EU-godk.nda och CE-märkta äggproduktionssystem. Tillsammans med utvalda samarbetspartners kan vi leverera allt som behövs för en komplettanläggning som vi anpassar efter kundens behov och myndigheters krav.

Våra produkter är utvecklande för att åstadkomma bästa tänkbara djurhälsa, arbetsmiljö och ekonomi. Detta är tre viktiga grundpelare i verksamheten som tillsammans med förstklassiga produkter och mer än trettiofem års erfarenhet har lett till vår och våra kunders framgång.

Våra inredda bursystem är utvecklade för att ge bästa tänkbara djuromsorg och värnar om arbetsmiljön för produktionspersonal. Samtliga äggproduktionssystem är självklart EU-godkända (direktiv 1999/74) och CE-märkta och vi anpassar även våra system efter lokala krav som finns i olika länder.

Kvalitet & miljö
Genom alla år har vi haft ett högt kvalitetstänkande. Med kvalitet menar vi att dagligen leva i en ständig förbättringsprocess. Våra kvalitetssystem har implementerats under lång tid. Detta påverkar våra medarbetare, vår dokumentation, våra produkter och produktionsmetoder, våra leverantörer och övriga samarbetspartners.

De kompletta lösningar för äggproduktion
– Utformning och planering

Vi planerar och designar äggproduktionsanläggningar i enlighet med v.ra kunders önskem.l. Vi genomför kompletta anläggningsprojekt för flertalet av v.ra uppdragsgivare men i vissa fall tillför vi spetskompetens i avgränsade delar av projekten.

Konstruktion och design
• Inredda burssystem/alternativa system
• Ägginsamlingssystem
• Projektledning
• Utfodringssystem, fodersilos
• Äggpackning
• Hus
• Gödselhanteringssystem
• Ventilation och klimatstyrning

Tillsammans med v.ra utvalda samarbetspartners är vi en helhetsleverantör av alla komponenter som behövs för en modern, djurvänlig och effektiv äggproduktion.