FODERLÖSNINGAR

I våra system distribueras foder normalt via foderkedja men Vireosystemet kan även distribuera via foderkoppar. Vi tillhandahåller även lagring- och fodertransportutrustning från Roxell. Vill du ha en helt skräddarsydd lösning, t ex för blandning av flera fodertyper tillverkar vi det som behövs i vår fabrik.

Utrustning för lagring och transport av foder. Roxell är en stor leverantör till Victorsson men vi kan leverera utrustning även från andra leverantörer om så önskas.

Fodersilos

Storlekar från 2,5 ton till 32 ton

Foderskruvar

Foderkoppar

Den nya innovativa öppna foderkoppen, CoMeo är designad så att kycklingarna lätt kommer åt fodret från dag 1 med minimalt foderspill. CoMeo har unik patenterad konstruktion för enkel rengöring.

Foderkoppen LaiCa för utfodring i Vireosystemet som alternativ till foderkedja.

Övriga fodertillbehör

Fodervågar, vågceller, foderkedjor, kalkautomat, dagsilos mm