Victorsson Poultry i Tanzania

Victorsson Poultry i Tanzania

I början av december 2016 deltog Victorsson i ett välgörenhetsprojekt i Tanzania tillsammans med Roar Gjessing från Norge och Francis Lukwaro från Tanzania som skänkt en äldre Victorsson bur-anläggning. Martin Persson från Victorsson Poultry har varit på plats i byn Kimbaba i Tanzania för att utbilda montörer och medverka i uppbyggandet av anlägg-ningen och Martin berättar här om projektet.

Tanzania, som gränsar till Kenya och Uganda, har 38 miljoner invånare men endast 8 miljoner värp-höns. Detta demokratiska land har Afrikas högsta berg med Kilimanjaros topp på 5 895 meter över havet och landet är ett populärt turistland. Flyget från Göteborg till Dares Salaam tog 14 timmar vartefter jag blev hämtad av Roar och veck-ans chaufför Luis som även han deltog i montaget av hönsinredningen. Jag kom in sent på kvällen så första natten över-nattade vi i Dar Es Salaam på Tanzanias östkust vil-ket är den största staden i landet med cirka fyra och en halv miljoner invånare. Nästa dag tog vi oss ut till det nybyggda hönshuset i Kimamba cirka en och en halv timmes bilfärd från Dar Es Salaam. Här är ses delar av arbetsstyrkan. Två av herrarna på bilden kommer nämligen att sköta om anlägg-ningen och djuren i framtiden och längst till väns-ter ses Martin Persson från Victorsson Poultry.

Gick till en början bet på monteringen

Inredningsmaterialet bestående av Victorssons burar, oinredda av modellen N500 där det får plats tre hönor per fack (denna hönsbur är bara såld i Norge), hade legat på plats i hönhuset i något år då tanzanierna hade försökt att skruva ihop anläggning-en på egenhand. Men tyvärr hade försöken, trots att man tagit hjälp av diverse experter, misslyckats. Sent om sider kom de på den brillianta iden att kon-takta tillverkaren Victorsson och då blev det natur-ligtvis ett helt annat resultat … Vill ha manuellt arbete Under den tid som jag var på plats vid stallet så skruvade vi ihop två av burraderna. Totalt hade det levererats fem burader och jag har senare fått en rapport från arbetsledaren om att de övriga raderna nu ska vara ihopskruvade. Totalt ryms här 3 636 hönor när allt är igång men tanzanierna börjar med en rad, vilket blir med 720 hönor. Med ökande kun-skaper och erfarenheter hoppas de att så småningom kunna fylla stallet.

bild1

Värmen ställer krav
När jag var på plats vid stallet så låg medeltempera-turen i hönshuset på 35 grader. Förhoppningen är att de ska hitta en lokal ras som fungerar i detta klimat. I planen har de även att skapa en egen uppfödning av unghönsen och för detta har de ett hus 50 meter från värphönsstallet. Äggen planerar de att sälja i egen regi. I första hand lokalt, på marknader och i Dar Es Salaam.

Arbete åt folket
Ett av syftena med projektet är att skapa arbete till folket, så det är endast gödselmattorna som har mekanik. Allt annat görs manuellt och i deras planer ingår även att blanda fodret själva. I grundbeman-ningen för hönsskötsel och äggplockning har de tänkt två till tre personer plus förstärkning när det behövs.Detta äggproduktionsprojekt är ännu i sin linda, så uppgifterna är osäkra. Och hur ekonomin landar går inte heller att säga då varken äggpriserna eller pro-duktionskostnaderna är på förhand klargjorda. Låt oss hoppas att allt utvecklar sig väl. Som synes på bilderna på sidan 13 så är vägarna inte i någon vidare bra standard. Att få fram en foderbil till stallet är därför inte att tänka på. Fodret kommer istället att levereras i säckar och äggtrans-porterna kommer att utföras med motorcykel. Om planeringen håller så sätts de första hönorna in någon gång i april 2017.

bild8 bild6 bild7

Här kan du ladda ner hela artikeln