VIREO OPEN

Äggproduktion för frigående höns i flervåningssystem

Victorsson system VIREO OPEN har 2 våningar med gödselmatta och en mellan våning med ett dubbelsidigt rede och mittplacerat, längsgående ägginsamlingsband. De olika nivåerna med mellanplattformar gör det enklare för hönsen
att röra sig mellan systemets våningsplan och reden vilket reducerar vistelse på golv.

Systemet har utfodringstråg på nedre- och övre vånings bägge sidor samt vattenledning med nipplar på 2 nivåer (även framför redet) för att stimulera hönsen att fördela sig i systemet.

• Närhet till redet på båda sidor av systemet
• Stängningsmekanism under systemet
• Enkel överblick för daglig tillsyn
• Fokus på djuromsorg och arbetsmiljö
• Färre kvalsterfällor
• Ny teknik på energieffektiv LED belysning
• Systemet är betydligt lättare att göra rent än konventionella lösdriftssystem
• Eventuella ägg som läggs i systemet fångas upp i fram-kant för enkel hantering
• Automatisk redesstängning – Botten fälls upp vilket ger renare astroturf och därmed bättre äggkvalitet
• Den öppna lösningen underlättar för djuren att förflytta sig i systemet
• Levereras som standard med röda redesgardiner – blå variant kan fås som tillval

SYSTEMINFORMATION

Möjlighet att komma upp till ett djurantal på 20st/m2 enligt norm beroende på stallkonfiguration.

VIREO Open WALK

Från början av 2018 finns det nyutvecklade systemet WALK färdigt för leverans. Den kraftigt förstärkta undervåningen gör att man kan gå på bottennätet och få en bra överblick på övervåning.

Undervåningen är 3,0 m bred medan övervåningen är 1,9m.

Tekniska data, se ovan.