Nyheter

Nyheter hos Victorsson

Agent åt Holländska Stienen BE

Victorsson är nu officiell agent/återförsäljare för Stienen BE i Sverige och vi har nu ännu fler möjligheter att erbjuda produkter och lösningar för klimat, klimat/produktionsstyrning och även foderstyrning/vägning.

Stienen har produkter och service av högsta kvalitet vilket stämmer in väl på Victorssons krav och kvalitetsnorm på leverantörer till oss. ”Vår målsättning är att ytterligare höja vår nivå på klimat- och ventilationsstyrning. Allt för att hjälpa våra att höja och säkra lönsamheten med fokus på äggkvalitet och djurhälsa”, säger Lennart Öman, VD och partner på Victorsson Poultry.

Låt oss ställa några konkreta frågor kring samarbetet och Stienens produkter:

Vad är det som gör just Stienens produkter så bra?

”De har lång erfarenhet av just deras expertisområde som är klimat och styrutrustning. De har egen produktion av egenutvecklade produkter vilket gör att de har full kontroll på hela kvalitetskedjan.”

Vad kan Stienen tillföra Victorssons övriga sortiment?

”Avancerad klimatstyrning till stallar för både äggproduktion och slaktkyckling tillsammans med egna produkter för ventilation och värme.”

Hur kan era kunder få förslag på lösningar med Stienens produkter?

”Genom att höra av sig med en förutsättningslös förfrågan. Vi vet att Stienens produkter kan ge många mervärden. Detta som både komplettering eller utbyte på en befintlig anläggning, men också som en del av Victorssons Vireo Open systemet då som en av oss integrerad del.
Vi ser fram emot att få berätta mer om det för alla som vill höja och säkra sin lönsamhet vad gäller äggkvalitet och djurhälsa.”