Nyheter

Nyheter hos Victorsson

Ny återförsäljare av Lifeclean Agriculture

Victorsson är sedan oktober 2022 utvald återförsäljare av Lifeclean Agriculture.

LifeClean Agriculture är en patenterad High-level desinfektionsprodukt, utvecklad i Sverige,  som effektivt eliminerar bakterier, mykobakterier, virus, svamp, jäst och sporer. Produktens bas är Klordioxid.

LifeClean Agriculture har i slaktkycklingstallar visat sig reducera dödlighet och ger lägre CV – till förmån för ökad djurvälfärd och företagets ekonomiska resultat. Dessutom förstör LifeClean Agri den genetiska kodningen av RNA, vilket förstör DNA och förhindrar multiplikation och resistensutveckling