Noga utvalda

Våra varumärken

Vi är återförsäljare/agenter för ledande leverantörer inom fjäderfäsegmentet som håller hög standard. Vi säljer, tillhandahåller produkter för ägginsamling och vattensystem från Lubing, foderförvaring/transport från Roxell, belysningsprodukter från Hato. Klimatutrustning från Stienen och Munters.