Vi kan hjälpa dig

Så bygger vi

Du kanske just nu står i begrepp att starta en ny äggproduktionsanläggning eller komplettera/renovera en befintlig anläggning? Låt oss göra en snabbkalkyl. Baserat på dina uppgifter beräknar vi hur många hönsplatser du har utrymme för och gör en uppskattning.

Projektering

Våra åtaganden har ett brett spann. Vi genomför normalt kompletta anläggningsprojekt men lika ofta tillför vi spetskompetens i avgränsade delar av projektområdena nedan. 

 • Konstruktion och design
 • Projektledning
 • Husrekommendationer, traditionellt, EKO
 • Aviärsystem Vireo Open
 • Utfodringssystem, fodersilos
 • Vattensystem (slaktkyckling)
 • Gödselhantering
 • Ägginsamlingssystem, Äggpackning och märkning
 • Produktionssystem, digitala lösningar
 • Ventilation och klimatstyrning
 • Värmeväxlare

Montering

Vi har utvecklat vårt Vireosystem på samma sätt som vi byggt anläggningar i 40 år. Vi monterar därför en anläggning snabbt – med högsta kvalitet.

Kvalitet och driftsättning

Efter genomfört projekt gör vi alltid en kvalitetsgenomgång tillsammans med kund. Vi går också igenom hur produktionsdatorn fungerar (i tillämpliga fall) samt går igenom underhållsmanualen.