Hög standard

Våra produkter

Förutom vårt eget utvecklade System Vireo Open är vi också återförsäljare/agenter för ledande leverantörer inom fjäderfäsegmentet som håller hög standard. Vi säljer, tillhandahåller produkter för ägginsamling och vattensystem från Lubing, foderförvaring/transport från Roxell, belysningsprodukter från Hato. Klimatutrustning från Stienen och Munters. Vad gäller packutrustning för ägg samarbetar vi sedan länge med Staalkat/Sanovo.

System Vireo Open

Vår eget aviärsystem för frigående värphöns är vår huvudprodukt. Det finns också som inredning för unghöns. Vi säljer även på förfrågan inredda burar. Samtliga äggproduktionssystem är självklart EU-godkända (direktiv 1999/74) och CE-märkta och vi anpassar även våra system efter lokala krav som finns i olika länder. Vi tillverkar också egna detaljer i vår fabrik för t ex dagsilos till foder, kalkautomat plus helt kundunika detaljer. För ströbäddshantering har vi utvecklat den unika Litterman och gödselskrapor.

Belysning

I aviärsystemen finns LED-belysning i 2 våningar. Men takbelysningen som komplement och med vår PLC-styrning av belysning kan vi skapa de varianter som man kan tänkas behöva.

Belysningsprogrammen hanterar gryning/skymning, armaturer med fler färger (dagsljusspektra) samt vilka våningar och övriga kombinationer som kan tänkas.

All belysningsutrustning levereras från branschledande HATO.

Luft & klimat

I stallar med frigående värphöns är ventilationen extremt viktigt att den är korrekt vad gäller t ex undertryck och inloppsventiler.

Har du funderingar kring detta kommer vi gärna ut till dig och gör en analys/ genomgång av luftflöden och ventilationsinställningar.

Vi erbjuder även kompletta klimat/värmeanläggningar som t.ex. slaktkycklingstallar eller uppfödningsstallar behöver.

Slaktkyckling

Ägginsamling

Packutrustning

Oavsett om du behöver en farmpacker, staplare, äggmärkningsmaskin, äggtvätt mm så tar vi fram det du behöver. Vi har nära samarbete med  Staalkat/Sanovo.

Styrning & Kontroll

Vår styrdator (PLC) styr tider för utfordring, redesöppning, belysning i systemet och i taket, utgångsluckor, grindar under systemet. Datorn styr även vid behov även ventilationen. Den kan också styra fodervågen och därmed mäta foderåtgång. Ingång för vattenmätning, temperaturmätning finns också.

Då vi utvecklat styrdatorn själva finns möjlighet att för kund räkning göra en helt kundunik lösning.

Under 2020 kommer vi lansera fler PLC lösningar för styrning, foder, klimat.

Gödsel & Ströhantering

Aviärsystemet Vireo har rundgående mattor som transporterar gödsel till ändan av huset.  Där sätter vi normalt upp ett tvärgående gödselband för utgödsling. Detta står normalt i en kulvert men kan också stå direkt på betonggolvet.

För strö ströbäddshantering har vi utvecklat den unika ströbäddsslungan Litterman. Fördelarna med denna är att den är kan flyttas mellan olika stallar, byggd för tuff miljö –  IP 65, inga avgaser,  låt gödselmattorna i systemet distribuera ut ströbädden.

Under aviärsystemet finns också möjligheten att montera våra egna gödselskrapor. Dessa förutsätter normalt att det finns en utgödsling i kulvert.

Foder

Vi tar fram foderlösningar som passar just för ditt behov. Vi har silos i olika storlekar och foderskruvar i många varianter. Vi levererar mestadels flexskruvar men även raka skruvar (som Svea-skruv) kan vi tillhandahålla.

Fodervåg och styrutrustning kan vi leverera från olika leverantörer. Från 2020 är Victorsson återförsäljare till Stienens produkter.

Foderlinjer och foderkoppar till slaktkycklingstallar har vi levererat i 30 års tid. Vår huvudleverantör är Roxell men vi kan på begäran leverera annan utrustning också.

Scroll to Top