Hög standard

Våra produkter

Förutom vårt eget utvecklade System Vireo Open är vi också återförsäljare/agenter för ledande leverantörer inom fjäderfäsegmentet som håller hög standard. Vi säljer, tillhandahåller produkter för ägginsamling och vattensystem från Lubing, foderförvaring/transport från Roxell, belysningsprodukter från Hato. Klimatutrustning från Stienen och Munters. Vad gäller packutrustning för ägg samarbetar vi sedan länge med Staalkat/Sanovo.

System Vireo Open

Vår eget aviärsystem för frigående värphöns är vår huvudprodukt. Det finns också som inredning för unghöns. Vi säljer även på förfrågan inredda burar. Samtliga äggproduktionssystem är självklart EU-godkända (direktiv 1999/74) och CE-märkta och vi anpassar även våra system efter lokala krav som finns i olika länder. Vi tillverkar också egna detaljer i vår fabrik för t ex dagsilos till foder, kalkautomat plus helt kundunika detaljer. För ströbäddshantering har vi utvecklat den unika Litterman och gödselskrapor.