Innovativa lösningar

Belysning

I aviärsystemen finns LED-belysning i 2 våningar. Men takbelysningen som komplement och med vår PLC-styrning av belysning kan vi skapa de varianter som man kan tänkas behöva.

Belysningsprogrammen hanterar gryning/skymning, armaturer med fler färger (dagsljusspektra) samt vilka våningar och övriga kombinationer som kan tänkas.

All belysningsutrustning levereras från branschledande HATO.

Scroll to Top