Lär dig mer om

Belysning för fjäderfän

Med decenniers erfarenhet i kombination med omfattande forskning är det bevisat att belysningsutrustningen är en viktig del av den totala utrustningen i ett hus för fjäderfä.

Korrekt belysning förbättrar välbefinnandet för både människa och djur på flera sätt.

För djurets välbefinnande

Fjäderfä uppfattar ljus annorlunda än människor. Det vi som människor uppfattar som en bra och behaglig belysning kan vara långt ifrån optimal för fjäderfä. Därför bör ljusklimatet anpassas därefter. Ett ljusklimat som tillgodoser fjäderfäns behov förbättrar deras syn, välbefinnande och produktivitet.

Rätt belysning:

  • förbättrar djurens syn, välmående och uppfattningsförmåga
  • förbättrar djurens hälsa och prestation
  • uppfyller de specifika behoven för respektive typ av fjäderfä och gynnas varje typ av fjäderfä på sitt eget sätt

Vår leverantör HATO vet att varje typ av fjäderfä har olika behov. Det är viktigt att de olika aspekterna av ljus justeras för att uppfylla dessa behov.

Sju funktioner som gör skillnad!

Ljusspektrumet är den del av det elektromagnetiska spektrum som är synlig för fjäderfä. Ett brett ljusspektrum närmar sig naturligt dagsljus och underlättar synen för fjäderfä, det påverkar djurens välfärd och produktivitet.

Ljusflimmer är den snabba fluktuationen i ljusintensiteten i en belysning. När en belysning ”flimrar” kan fjäderfä uppfatta detta som ett möjligt hot och det framkallar stress. Ökad stress skapar högre agitationsnivåer.

Spridning av ljus (ljusfördelning) och mängden ljus som mäts på ett ställe (ljusintensiteten). För fjäderfä mäts ljusintensiteten i gallilux. Det är avgörande att optimera rätt mängd ljus på rätt plats i huset. Bästa sättet att optimera belysningen är att göra en ljusplan som är anpassade till behoven och djuren i ditt hus.

För att simulera förhållanden mellan soluppgång och solnedgång är det viktigt att alla lampor dämpas smidigt och lika från 0 – 100%. På så sätt simuleras de naturliga förhållanden optimalt, vilket ökar djurens välbefinnande. Tidsprogrammet fås av uppfödaren

Färgåtergivningsindexet uttrycker hur sanna färgerna är. CRI närmare 100 imiterar solljus bäst och färgåtergivningen blir naturlig. Eftersom kycklingar har relativt bra färgseende rekommenderas en CRI på minst 80. Detta förbättrar deras syn, det påverkar djurens välfärd och produktivitet.

CCT, eller korrelerad färgtemperatur, uttrycker ljusets färgtemperatur. Detta uttrycks i grader Kelvin. Hög färgtemperatur ger blåare ljus (kallvitt) och lägre färgtemperatur ger mer rött ljus (varmvitt). För att optimera djurens syn är det viktigt att använda rätt CCT. Den optimala ljusfärgen skiljer sig beroende på typ av fjäderfä. Din uppfödare bör ha en förteckning av rekommenderad CCT per typ av fjäderfä.

Fotoperioden är den tidsperiod då lamporna är tända. Olika typer av fjäderfä kräver olika fotoperioder. För bästa produktivitet och välbefinnande anpassas fotoperioden till den typ/ras av fjäderfä som skall användas.

Scroll to Top