Belysning för föräldradjur

Belysningsutrustningen är en viktig del av den totala utrustningen i stallet. Vår leverantör Hato´s erfarenheter från de senaste dryga 45 åren i kombination med omfattande mängd forskning har lärt dem att varje typ av fjäderfä kräver ett specifikt ljusklimat. Genom att tillhandahålla rätt ljusklimat i stallet göra vi livet för både jordbrukaren och hönan bättre.

Oavsett typ av föräldradjur så har belysningen stor betydelse. Belysning optimerar synen vilket gör att de mår bättre. Kycklingarna blir mindre stressade, förbättrar foderomvandlingsfrekvensen (FCR) med mera. De olika aspekterna av ljus påverkar föräldradjurens välfärd och uppfattningsförmåga. Resultatet blir fler ägg, högre kläckbarhet med mera. Sist men inte minst förbättrar ett optimalt ljusklimat föräldrabeståndet avkommans välbefinnande och prestanda.

Ett av huvudmålen med föräldradjur är att producera så många ägg som möjligt med maximal kläckbarhet. Belysningen påverkad dessa faktorer signifikant. Med rätt ljusklimat förbättras fåglarnas beteende, välmående och prestationsförmåga.

Sammanfattningsvis:

Förbättrar ni ljusklimatet förbättrar det produktiviteten på ett positivt och ansvarsfullt sätt.

De fyra viktigaste fördelarna med ett optimalt ljusklimat:

Sexuell stimulering triggas i djurets hjärna. Optimal sexuell stimulering och ökad fertilitet påverkar mängden ägg som läggs och deras kläckbarhet. Belysning spelar en nyckelroll här. Det är viktigt att använda belysning med ett brett ljusspektrum. Ett spektrum som innehåller alla färger är ett måste, eftersom varje färg har sina egna egenskaper som påverkar kycklingen på sitt eget sätt.

Desto jämnare äggkvalité desto bättre. Detta i kombination med hög läggningsuniformitet är fördelaktigt för företagets totala resultat. Genom att stimulera foder- och vattenintag samt minska stress förbättras prestandan. Olika typer, placeringar och färger på ljus påverkar detta på sitt egna sätt.

Stress bör alltid undvikas, det påverkar djurens välbefinnande och uppfattningsförmåga avsevärt. Bland annat leder stress till högre dödlighet, flockning, höga foderomvandlingsfrekvenser, mindre ägg med mera. Ett korrekt ljusklimat minskar kraftigt stressen på flera sätt.

Golvägg är mer arbetskrävande och håller lägre kvalité och bör därför undvikas. De ger lägre intäkter, eftersom mängden användbara ägg minskar. Golväggen måste samlas in för hand och det kostar tid och pengar. Belysning påverkar mängden golvägg på flera sätt. Det mest konkreta sättet är att ge rätt ljus på rätt plats, det kan styra djuren och rätt beteende stimuleras.

FCR* = foderkonverteringsgrad

Optimal belysning för föräldradjur