Belysning för slaktkyckling

Belysningsutrustningen är en viktig del av den totala utrustningen i stallet. Vår leverantör Hato´s erfarenheter från de senaste dryga 45 åren i kombination med omfattande mängd forskning har lärt dem att varje typ av fjäderfä kräver ett specifikt ljusklimat. Genom att tillhandahålla rätt ljusklimat i stallet göra vi livet för både jordbrukaren och hönan bättre.

Korrekt belysning förbättrar slaktkycklingens syn och påverkar direkt slaktkycklingarnas beteende, välbefinnande och prestanda. Genom att se till att slaktkycklingar kan se ordentligt kommer de att må bättre och så småningom klara sig bättre. Optimal syn kan leda till enklare miljöanpassning, förbättrad FCR*, mindre stress med mera. När de olika aspekterna av ljus är korrekta påverkar de direkt slaktkycklingens beteende, välbefinnande och uppfattningsförmåga. Lägre dödlighet och enhetlig tillväxt är bara några av de många fördelarna.

Sammanfattningsvis:

Genom att ge optimal belysning förbättras produktiviteten på ett ansvarsfullt sätt.

De fyra viktigaste fördelarna med ett optimalt ljusklimat:

Enhetlig och optimal tillväxt är två av huvudmålen i ett slaktkycklinghus. Belysning kan verkligen hjälpa till att förverkliga detta. Belysning kan minska stress samtidigt som det stimulerar foder- och vattenintaget. På detta sätt kommer FCR* att förbättras medan tillväxten ökar.

Enhetlig tillväxt kan uppnås genom att se till att förhållandena är desamma i hela systemet för att se till att fåglarna sprids enhetligt därefter. Belysning kan göra stor skillnad här.

FCR för slaktkycklingar påverkar avsevärt företagets övergripande resultat. Belysning kan användas för att stimulera foder- och vattenintag. Detta, i kombination med lägre energiförbrukning på grund av en minskad stress, kommer att förbättra den totala foderkonverteringsgraden.

Den intensiva grupperingen ”flockning” av slaktkycklingar är ett vanligt problem i broiler-hus. Detta kan leda till högre dödlighet och fuktighet som sedan resulterar i skador på kycklingarna. För att förbättra kycklingens välbefinnande och prestanda är det viktigt att de sprids enhetligt i hela systemet. Belysning är ett mycket viktigt verktyg för att förverkliga detta.

Mängden stress som slaktkycklingar upplever måste hållas så lågt som möjligt. Detta för att få dem att må bra och främja en bra tillväxt. Bland annat kan stress leda till högre dödlighet, flockning, höga foderomvandlingsfrekvenser med mera. Ett optimalt ljusklimat minskar signifikant mängden stress hos slaktkycklingen.

FCR* = foderkonverteringsgrad

Optimal belysning för slaktkyckling: