Belysning för uppfödning

Belysningsutrustningen är en viktig del av den totala utrustningen i stallet. Vår leverantör Hato´s erfarenheter från de senaste dryga 45 åren i kombination med omfattande mängd forskning har lärt dem att varje typ av fjäderfä kräver ett specifikt ljusklimat. Genom att tillhandahålla rätt ljusklimat i stallet göra vi livet för både jordbrukaren och hönan bättre.

För att optimera resultatet under produktionsfasen är ett optimalt ljusklimat under uppfödning ett måste. Bra belysning gör att kycklingarna kan se bättre, vilket ökar deras välbefinnande, hälsa och prestanda. På detta sätt kan de hitta sitt flöde lättare, utforska sin miljö bättre och uppleva mindre stress. De olika aspekterna av ljus har flera direkta influenser på kycklingens välbefinnande och föreställningar. Bland annat kan korrekt belysning öka önskat beteende, stimulera sexuell utveckling med mera.

Sammanfattningsvis:

Ett optimalt ljusklimat vid uppfödning förbättrar produktionen på ett ansvarsfullt sätt.

FCR* = foderkonverteringsgrad

Optimal belysning för uppfödning: