Belysning för värphöns

Belysningsutrustningen är en viktig del av den totala utrustningen i stallet. Vår leverantör Hato´s erfarenheter från de senaste dryga 45 åren i kombination med omfattande mängd forskning har lärt dem att varje typ av fjäderfä kräver ett specifikt ljusklimat. Genom att tillhandahålla rätt ljusklimat i stallet göra vi livet för både jordbrukaren och hönan bättre.

Korrekt belysning ger förutsättningar för en lönsam äggproduktion. För att värphönan skall prestera bra måste den ha en optimal syn, det underlättar en korrekt belysning. När synen blir bättre kommer hönan lättare att kunna anpassas till sin miljö samt uppleva mindre stress. Förutom det, när de olika aspekterna av ljus optimeras, påverkar de direkt hönans värpbeteende, hälsa och prestanda. Mindre golv ägg, förbättrad FCR* mindre stress och högre äggproduktion är några av de välkomna resultaten rätt belysning bidrar med.

Sammanfattningsvis:

Ett optimalt ljusklimat kan på ett ansvarsfullt sätt förbättra produktionen av ägg.

De fyra viktigaste fördelarna med ett optimalt ljusklimat:

Ju högre kvantitet och kvalitet på äggen, desto bättre blir lönsamheten för företaget. Belysning kan stimulera foder- och vattenintag och minska stress. På så sätt kan värphönan producera bättre. En högre produktion ägg av bättre kvalité är en konsekvens av ett optimerat belysningssystem.

Precis som med oss människor är stress inte bra för vår produktivitet och hälsa. Samma sak gäller för värphönan. Genom att ha ett korrekt ljusklimat ser hönan bättre och när de ser bättre kommer de att känna sig mer lugna. Detta resulterar automatiskt i en lägre mängd stress för djuren. Bara några av fördelarna med en lägre mängd stress är förbättrad foderomvandlingsfrekvens, förbättrad äggproduktion, skalstyrka och minskad fjäderplockning.

Golvägg är ett välkänt problem i frigående system. De ger lägre intäkter, eftersom mängden användbara ägg minskar. Golväggen måste samlas in för hand och det kostar tid och pengar. Belysning påverkar mängden golvägg på flera sätt. Det mest konkreta sättet är att ge rätt ljus på rätt plats, det kan styra djuren och rätt beteende stimuleras.

Speciellt i bursystem är en jämn sexuell mognad en stor fråga. Det här problemet kan orsakas av att mängden ljus som tillhandahålls skiljer sig åt per bur och per nivå. På så vis skiljer sig förutsättningarna beroende på var hönan är placerad. Med en optimal ljusfördelning kan en likvärdig livsmiljö för alla höns erbjudas. Med en enhetlig könsmognad blir produktionen jämnare och bättre.

Optimal belysning för värphöns: