Unika egenskaper

Desinfektion

Victorsson är sedan hösten 2022 agent och distributör för LifeClean Agriculture.

LifeClean Agriculture är en patenterad High-level desinfektionsprodukt, utvecklad i Sverige,  som effektivt eliminerar bakterier, mykobakterier, virus, svamp, jäst och sporer. Produktens bas är Klordioxid.

Life Clean

Produktens unika egenskaper ger kort kontakttid (verkningstid) och minimal restkemi.

Produkten är anpassad för miljön och är varken cancer- eller allergiframkallande.

LifeClean avdödar snabbare och effektivare än de medel som finns på marknaden och ger en bättre arbetsmiljö för användaren.