För tuff miljö

Gödsel & ströhantering

Aviärsystemet Vireo har rundgående mattor som transporterar gödsel till ändan av huset.  Där sätter vi normalt upp ett tvärgående gödselband för utgödsling. Detta står normalt i en kulvert men kan också stå direkt på betonggolvet.

För ströbäddshantering har vi utvecklat den unika ströbäddsslungan Litterman. Fördelarna med denna är att den är kan flyttas mellan olika stallar, byggd för tuff miljö – IP 65, inga avgaser,  låt gödselmattorna i systemet distribuera ut ströbädden.

Under aviärsystemet finns också möjligheten att montera våra egna gödselskrapor. Dessa förutsätter normalt att det finns en utgödsling i kulvert.