Utvecklat av oss

Kontrollsystem

Vår styrdator (PLC) styr tider för utfordring, redesöppning, belysning i systemet och i taket, utgångsluckor, grindar under systemet. Datorn styr även vid behov även ventilationen. Den kan också styra fodervågen och därmed mäta foderåtgång. Ingång för vattenmätning,  temperaturmätning finns också. Då vi utvecklat styrdatorn själva finns möjlighet att för kund räkning göra en helt kundunik lösning.

Under 2020 kommer vi lansera fler PLC lösningar för styrning, foder, klimat.