Ett jämnt klimat

Ventilation & klimat

I stallar med frigående värphöns är ventilationen extremt viktigt att den är korrekt vad gäller t ex undertryck och inloppsventiler.

Har du funderingar kring detta kommer vi gärna ut till dig och gör en analys/ genomgång av luftflöden och ventilationsinställningar.

Vi erbjuder även kompletta klimat/värmeanläggningar som t.ex. slaktkycklingstallar eller uppfödningsstallar behöver.