35 års erfarenhet

Om Victorsson

I över 35 år har Victorsson Poultry AB försett äggproducenter med produktionsanläggningar, alltsedan företaget startade 1977. Vi kunde som första leverantör i Europa presentera en burmodell som motsvarade de skärpta EU direktiven. Det första systemet installerades 1998. Victorsson Poultry AB är än i dag den främsta leverantören av äggproduktionssystem i Norden.

Utveckling

Victorsson är ett ingenjörsföretag som utvecklar produkter till fjäderfäbranschen. Det har vi gjort i 40 år. Vi är expert på att bygga hållbara produkter med grundkonstruktion i galvaniserad plåt. Våra duktiga konstruktörer och ingenjörer lyssnar på kunders behov, trender i branscher och så tar vi fram lösningar som antingen är unika för en kund eller som blir en standardprodukt för alla.

Tillsammans med våra professionella underleverantörer lyckas vi alltid hitta den optimala lösningen för var enskilt projekt.

Har du nåt då gått och funderat på, nåt svårlöst problem? Ring oss!

Våra grundpelare

Våra produkter är utvecklande för att åstadkomma bästa tänkbara djurhälsa, arbetsmiljö och ekonomi. Detta är tre viktiga grundpelare i verksamheten som tillsammans med förstklassiga produkter och mer än trettiofem års erfarenhet har lett till vår och våra kunders framgång.

Kvalitet & miljö

Genom alla år har vi haft ett högt kvalitetstänkande. Med kvalitet menar vi att dagligen leva i en ständig förbättringsprocess. Våra kvalitetssystem har implementerats under lång tid. Detta påverkar våra medarbetare, vår dokumentation, våra produkter och produktionsmetoder, våra leverantörer och övriga samarbetspartners.