Made in sweden

Vireo Open

Våra olika varianter ger dig inte bara möjlighet att utnyttja höjden eller bristen på höjd i ditt lösdriftsystem – det kan även skräddarsys efter stallets bredd. Perfekt för såväl ny- som ombyggnad av stallar. Här har vi byggt in både våra beprövade lösningar och ny innovativ teknik. Vi visar dig gärna våra Innovativa kundapassade lösningar i någon av våra många installationer.​

Eget svensktillverkat aviärsystem

Vireo Open är namnet på Victorssons eget svensktillverkade aviärsystem för äggproduktion och uppfödning av unghöns. Den latinska betydelsen av ordet Vireo är grönskande, livlig, vilket vi har haft som ledord då vi utvecklade systemet. Ett system där värphöns kan röra sig fritt och livligt och att det från början ska vara anpassat för ekologisk äggproduktion med utevistelse. Sedan introduktionen av Vireo Open 2011 har vi löpande utvecklat systemet och löpande tagit fram nya modeller efter våra kunders behov och idéer.

5 modeller för äggproduktion; VIREO Open, Open Plus, Open Gracili, Open Wide och Open Walk.

2 modeller för uppfödning av unghöns; VIREO Rearing

Möjlighet att komma upp till ett djurantal på 20st/m2 enligt norm beroende på stallkonfiguration.

Vireo Open

Äggproduktion för frigående höns i flervåningssystem​

Victorsson system Vireo Open har 2 våningar med gödselmatta och en mellan våning med ett dubbelsidigt rede och mittplacerat, längsgående ägginsamlingsband. De olika nivåerna med mellanplattformar gör det enklare för hönsen att röra sig mellan systemets våningsplan och reden vilket reducerar vistelse på golv.

Systemet har utfodringstråg på nedre- och övre vånings bägge sidor samt vattenledning med nipplar på 2 nivåer (även framför redet) för att stimulera hönsen att fördela sig i systemet.

 • Närhet till redet på båda sidor av systemet
 • Stängningsmekanism under systemet
 • Enkel överblick för daglig tillsyn
 • Fokus på djuromsorg och arbetsmiljö
 • Färre kvalsterfällor
 • Ny teknik på energieffektiv LED belysning
 • Systemet är betydligt lättare att göra rent än konventionella lösdriftssystem
 • Eventuella ägg som läggs i systemet fångas upp i fram-kant för enkel hantering
 • Automatisk redesstängning – Botten fälls upp vilket ger renare astroturf och därmed bättre äggkvalitet
 • Den öppna lösningen underlättar för djuren att förflytta sig i systemet
 • Levereras som standard med röda redesgardiner – blå variant kan fås som tillval

Vireo Open Walk

Vireo Open Walk har en undervåning du kan gå på för bättre  överblick av anläggningen.

Från början av 2018 finns det nyutvecklade systemet WALK färdigt för leverans. Den kraftigt förstärkta undervåningen gör att man kan gå på bottennätet och få en bra överblick på övervåning. Undervåningen är 3,0 m bred medan övervåningen är 1,9 m.

Vireo Open Rearing

Under 2020 är vårt Vireo Open Rearing –  uppfödning av unghöns redo för leverans. Det är ett 3 vånings aviärsystem som utvecklar unghönan att bli redo att senare kunna röra sig i ett aviär-värpstall som te x Vireo Open. Vid insättning släpps alla djuren in i samma våning. Efterhand som de växer flyttar man isär dem till övriga våningar. Sittpinnar och vattensystemet är höj- och sänkbart beroende på djurens ålder och vattentrycket är ställbart. Utfodring sker i fodertråg med foderkedjor. Systemet är förberett att ha värmerör under varje våning. 2 modeller där GRID har höj och sänkbara grindar och BALCONY med utfällbara grindar som bildar en avsats som underlättar rörlighet i systemet.